Werkwijze en tarieven

De therapie is speels en draait om oplossingen

Kinderen vinden het prettig om spelenderwijs te praten over problemen en mogelijke oplossingen. Die aanpak leidt, afhankelijk van de problemen, na een paar sessies al tot positieve veranderingen.
Iedere behandeling is maatwerk. We bespreken regelmatig of we op de goede weg zitten.

Wat gebeurt er tijdens de intake?

Tijdens de intake bespreken we de reden van aanmelding, eventuele eerdere hulpverlening en het functioneren van je kind. Belangrijk is dat ouders hun verhaal kwijt kunnen. We bespreken hoe het kind het beste geholpen kan worden. Op basis van alle informatie ontvangen ouders een behandelplan.

Wat staat er in het behandelplan?

In het behandelplan staan de afspraken over de behandeling, wat er gaat gebeuren en wat de mogelijkheden zijn. Ook staat er in wat we willen bereiken, hoe lang het waarschijnlijk gaat duren en hoe groot de kans is dat het lukt. Het behandelplan bespreken we tijdens het adviesgesprek. Soms is aanvullende informatie nodig voordat een goed plan kan worden opgesteld, bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek of een aanvullende vragenlijst.

Waarom een intelligentieonderzoek?

Een intelligentieonderzoek kan nodig zijn als er vragen bestaan over de intellectuele mogelijkheden van je kind. Het helpt ouders (en school) het leervermogen van het kind beter begrijpen.

Het adviesgesprek

Tijdens het adviesgesprek bespreken we het behandelplan. Stemmen de ouders in met het plan, dan start de behandeling. Andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de school van het kind, kunnen daarover ook worden geïnformeerd. Zij krijgen advies over hoe ze mee kunnen helpen aan een succesvolle behandeling.

De behandeling

De behandeling of therapie bestaat uit verschillende onderdelen en verloopt in fasen:

  • ‘leren en oefenen’ van vaardigheden tijdens de sessies en in het dagelijks leven
  • blijven toepassen van de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven
  • afronding

In de regel is de behandeling bij Praktijk OK!. In sommige gevallen is verwijzen naar een andere behandelaar beter.

Tarieven

Intakegesprek (90 minuten): € 180,-
Schoolbezoek/gesprek (50 minuten): € 90,-
Adviesgesprek (60 minuten): € 100,-
Behandelsessie (50 minuten): € 90,-
Intelligentieonderzoek: € 400,-

De tarieven zijn inclusief de voorbereiding van afspraken en verslaglegging achteraf, administratie en telefonisch- en mailcontact.

Vergoedingen

Vergoeding van therapie bij Praktijk OK! is vaak mogelijk in de aanvullende verzekering. Of en in welke mate de sessies vergoed worden is afhankelijk van je zorgverzekeraar en je gekozen pakket.
Marjolein Brandenburg is aangesloten bij de beroepsvereniging waardoor gedeeltelijke vergoeding mogelijk is. Kijk voor meer informatie op de website van NFG.

Direct een afspraak maken voor een kennismaking.