Werkwijze, vergoeding en tarieven

De therapie is speels en draait om oplossingen

Kinderen vinden het prettig om spelenderwijs te praten over problemen en mogelijke oplossingen. Deze werkwijze en aanpak leidt, afhankelijk van de problemen, na een paar sessies al tot positieve veranderingen. Omdat iedere behandeling maatwerk, bespreken we regelmatig of we op de goede weg zitten. De behandelingen van Praktijk OK! worden in de meeste gevallen vergoed. Dat geldt voor behandelingen met en zonder verwijzing. Lees verder.

Werkwijze: de intake

In het eerste gesprek is er alle ruimte voor kennismaking. En we praten over wat de reden van aanmelding is, eventuele eerdere hulpverlening en het functioneren van je kind. Belangrijk is dat ouders en het kind hun verhaal kwijt kunnen. Met elkaar bespreken we vervolgens een plan van aanpak hoe jullie kind het beste geholpen kan worden. Indien gewenst wordt het behandelplan ook in een verslag verwerkt.

Intelligentietest?

Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Er bestaan veel verschillende omschrijvingen van ‘intelligentie’. Het heeft onder andere te maken met wat iemand allemaal weet en kan. En met bijvoorbeeld hoe makkelijk je nieuwe dingen kunt leren en problemen kunt analyseren om ze vervolgens op te lossen. Intelligentie heeft te maken met het gemak waarmee we de wereld om ons heen kunnen begrijpen en met allerlei verschillende situaties in onze omgeving kunnen omgaan.

De intelligentietest meet zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Het geeft een beeld van de sterke kanten van jouw kind en laat ook zien met welke vaardigheden je kind misschien meer moeite heeft. Meer zicht krijgen hierop, kan helpen om het leervermogen en bepaald gedrag van je kind beter te begrijpen.

De behandeling

De behandeling of therapie bestaat uit verschillende onderdelen en verloopt in fasen:

  • psycho-educatie, voorlichting en advies over de klachten die er zijn
  • ‘leren en oefenen’ van vaardigheden tijdens de sessies en in het dagelijks leven
  • blijven toepassen van de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven
  • afronding

In de regel is de behandeling bij Praktijk OK!. In sommige gevallen is verwijzen naar een andere behandelaar beter.

Vergoeding

De behandelingen van Praktijk OK! worden in de meeste gevallen (gedeeltelijk) vergoed.

Helaas kom je per 01-07-21 niet meer met een verwijzing van de huisarts en/of een verwijzing door het Centrum van Jeugd en Gezin, in aanmerking voor een vergoeding via de gemeente. Praktijk OK! heeft vanaf 01-07-21 geen overeenkomst meer met de gemeenten in De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist (Regio Zuidoost). Wel is het vaak mogelijk om vanuit de aanvullende verzekering een gedeeltelijke vergoeding te krijgen. Zie hieronder voor meer informatie hierover.

Zonder verwijzing

Heb je geen verwijzing? Vergoeding is vaak mogelijk. Praktijk OK! is aangesloten bij de beroepsvereniging NFG en bij de koepelvereniging RBCZ. Gedeeltelijke vergoeding van de behandeling is daardoor vaak mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Meer informatie vind je op de website van NFG.

Tarieven

Intakegesprek: € 120,- (75 minuten)

Behandelsessie: € 90,- (60 minuten)

Schoolbezoek/gesprek: € 90,- (60 minuten)

Intelligentieonderzoek: € 400,-

Er is momenteel een wachttijd van ongeveer een maand.

De tarieven zijn inclusief de voorbereiding van afspraken, administratie en contact via mail of telefoon.

Afzeggen

Verzetten kan natuurlijk altijd, maar een niet nagekomen afspraak of een te late afzegging (1 werkdag van tevoren) zal in rekening worden gebracht. Op alle tarieven en betalingen gelden de Algemene voorwaarden Praktijk OK.

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees het Privacy Reglement Praktijk OK.

Klachten

Mocht je het gevoel hebben dat jij en/of je kind onzorgvuldig of verkeerd wordt of bent begeleid, dan hoopt Praktijk OK dat we daar in eerste instantie samen uit komen. Lees wat je nog meer kunt doen: Klachtenprocedure Praktijk OK.